Transport i Albertslund

 

Trafikken i kommunen er stigende 

Kommunens trafiktællinger viser, at der i perioden 2017 til 2018 er registreret en stigning i mængden af trafik som afvikles på vejene i Albertslund. Samlet set viser tallene en stigning på 2,3% i biltrafikken over de målesteder på kommunevejsnettet i Albertslund, hvor der er talt både i 2017 og 2018. I perioden 2016 til 2017 blev der også registreret en stigning i biltrafikken, denne stigning var på 3,9 %.

Til sammenligning viser Vejdirektoratets nationale trafikindeks også en generel trafikvækst i Danmark. Baseret på udviklingen i løbet af årets første ni måneder viser indekset, at biltrafikken i 2018 steg med 1,2 % i forhold til 2017. Det er fortsat motorvejsnettet, der har de største trafikstigninger. Væksten i årets første ni måneder er opgjort til 3,1 % i forhold til året før.

Lokaltrafikken falder svagt

På lokaltrafikken, som er trafik, der både har udgangspunkt og mål i Albertslund Kommune er der i perioden fra 2017 til 2018 konstateret et mindre fald i antallet af køretøjer på -0,6 % Albertslunderne har altså kørt færre korte ture i 2018 end de gjorde i 2017. Oplandstrafikken som består af trafik som enten har udgangspunkt eller mål i Albertslund viser desuden en stigning på 1,1 % i perioden 2016 til 2017 var der en stigning på hele 5,8%

Gennemkørende trafik kan mærkes i statistikken 

Transittrafikken, der hverken har mål eller udgangspunkt i Albertslund, viste en stigning i antallet af køretøjer på 3,0 %. Det er igen Motorring 4, som er den primære årsag til stigningen i transittrafikken. Hvor transittrafikken målt på Roskildevej i perioden 2015-2016 var stort set uændret, var der en stigning i perioden 2016-2017 på 8,5 %. I perioden 2017-2018 er der registreret en mindre stigning i antallet af køretøjer svarende til 1,0%.


Kollektiv trafik og cyklisme

I perioden 2017 til 2018 er der sket et fald i antallet af buspassagerer, mens antallet af S-togs passagerer ikke viser nogen udvikling. På kommunens cykelstier er der desuden registreret et fald på 3,4 % i antal cyklede kilometer, svarende til et fald på næsten 1 mio. kilometer.