Vaske- og plejemidler

 

Stigning i miljømærkede produkter
Andelen af miljømærkede rengøringsmidler er steget fra 55 % i 2017 til 58 % i 2018. Over de sidste tre år er der sket en stigning på 8 %.

Den markante stigning i andelen af svanemærkede vaske- og plejemidler fra 2015 til 2016 som vist i figuren herunder, skyldes primært et fravalg af opgørelsen af desinfektionsservietter. Fravalget skyldes, at leverandøren ikke opgør servietterne på samme måde som tidligere og opgørelsen derfor ikke kan sammenlignes over år, og dels at opgørelsen har taget desinfektionsservietter med, men ikke plejeservietter, hvilket virker som en uhensigtsmæssigt skelnen. Desinfektionsmidler miljømærkes idag ikke, og at udelade desinfektionsservietter medfører derfor en stigning i andelen af miljømærkede produkter. Andre desinfektionsmidler end servietter indgår som sædvanligt i opgørelsen.

Opgørelsen forholder sig fra 2016 kun til vaske- og plejemidler i flydende og fast form og som tabletter.


 

Indkøb er ikke altid lig med forbrug
Der kan i praksis gå lang tid fra rengøringsprodukter bliver indkøbt til de bliver brugt. Derfor er de årlige indkøbte mængder ikke nødvendigvis lig med det årlige forbrug. Forholdet kan forklare udsving fra år til år, og for at kunne sige noget mere præcist om kommunens forbrug skal man se på udviklingen i indkøb over flere år.

 

Vaske- og plejemidler
Her skal være grafer. Skriv ikke her!

 

Sådan beregnes tallene for indkøb
Tallene for indkøb af rengøringsmidler til det grønne regnskab opgøres af kommunens leverandører på området, og analyseres efterfølgende af kommunen.

Fra 2011 til 2013 viser tallene en stigning i indkøbet af rengøringsmidler. Denne skyldes hovedsageligt, at flere overgik til at benytte den centrale indkøbsaftale. Dermed blev indkøbene også registreret og indberettet.