Papir

 

Fejlbestilling af papir betyder fald både i 2017 og 2018
Kommunens indkøb af papir er forsat faldende. I 2017 er der lavet en fejlbestilling på 90.000 A3 ark som er blevet sendt retur i 2018. Med denne fejbestilling taget i betragtning er der faktisk sket et minimalt fald i 2017 samt et lidt større fald på 5 % i 2018. 

Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes, at opgørelsen fra 2014 kom til at omfatte både kommunens hovedleverandør og kommunens bilevarandør. Efter en stigning i 2015 er papirindkøbet nu faldet til et leje, der ligger nærmere niveauet i 2012 og 2013.


 

Vi bliver gradvist mere "papirløse"

Papirforbruget er set over en årrække faldet. Det skyldes, at den kommunale virksomhed er blevet mere digital, hvilket vil sige, at flere arbejdsgange er blevet IT-baserede frem for baseret på udprint af papir.

Albertslund Kommune er gået over til at arbejde med elektronisk mødemateriale. I løbet af 2011 blev Ipads introduceret til ledere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og enkelte administrative medarbejdere. Efter indførsel af Ipads er print af mødemateriale gjort overflødigt. I september 2012 overgik mødematerialet til de politiske møder til elektronisk form. Dette tiltag kan have slået delvist igennem i 2012, men den fulde effekt ses først i 2013.

Ligeledes forholder det sig med borgerhenvendelser fra borgerservice, der for en dels vedkommende er gjort elektroniske.

Endelig har kommunen i perioden 2012 til og med 2014 haft lønadministrationen outsourcet til KMD, så en del breve i den periode ikke blev genereret i Albertslund Kommune.