Økologi i Skolekantiner

To skoler er med i opgørelsen - økologiprocenten ligger jævnt
Økologidata for skolemad er i år baseret på to af kommunens fire skoler. Både Herstedvester og Herstedlund skoler køber ind via kommunes centrale fødevareleverandør. Herstedøster Skole har bortforpagtet deres skolekantine og data fra skolen indgår derfor ikke i opgørelsen. Egelundskolen har ikke skolemad, men kun indkøb til hjemkundskab. I år har det ikke været muligt at få økologiopgørelser over skolernes indkøb til hjemkundskab.

På Herstedvester Skole er økologiprocenten steget flot over de sidste år. I 2018 blev der købt 68 % økologi af skolemadsordningen. Dette er en stigning fra de 58 % i 2017 og 51 % i 2016.

Herstedlund Skoles skoldemadsordning købte i 2018 88 % økologi, samme procent som i 2017. De sidste år har Herstedlund Skole ligget mellem 88-90 % økologi.

Samlet set er der sket en stigning på 3 %.


 

Bemærkning til figuren
I perioden 2006 til 2008 var det kun skolemaden på Herstedlund Skole, den daværende Vridsløselille Skole, der indgik i økologiopgørelsen.