Økologi i SFO'er og klubber

Mere præcise data siden 2016 - men til gengæld færre data
Økologiprocenten i kommunens klubber og SFO’er ligger i 2018 på 38 % og er dermed faldet med 21 %. 

Siden 2016 har vi valgt kun at medtage økologiprocenten fra de institutioner, der køber ind via kommunens indkøbsaftaler eller som kan fremvise leverandørfakturaer, hvor andelen af økologi fremgår. Det betyder at den data vi har med er mere præcis, men den er stadig mangelfuld når det kommer til kommunens klubber og SFO’er. Alle klubber har en frivillig indkøbsaftale med kommunens hovedleverandør og indkøber meget mad på anden vis. Dermed udgør de data vi får hjem fra leverandøren sandsynligvis kun en mindre andel af klubberne og SFO’ernes reelle indkøb. 

Tallet fra 2018 er baseret på fire SFO’er og to klubber, hvor det i 2017 var baseret på tre SFO’er og to klubber. 

Hvad kan vi gøre for at få flere økologidata?
Det er intentionen at arbejde for, at de klubber og SFO'er der ikke er del af indkøbsaftalen, på sigt får mulighed for dette. Det vil udover billigere økologiske varer også give os adgang til at følge deres økologiprocenter.