Økologi i Albertslund

 

Lille fald i økologiprocenten
I 2018 var 78 % af den mad der blev serveret i kommunens køkkener økologisk. Det er 2 % mindre end de to foregående år, hvor 80 % af maden var økologisk. Faldet skyldes primært ændrede indkøb i SFO’er og Klubber samt hos Ældreplejen.


 
Økologi i fokus
I 2018 skulle alle kommunens enheder med bespisning ansøge om det økologiske spisemærke, der kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Der har været afholdt flere kurser med fokus på ansøgningsprocessen og kontrollen. Udbredelsen af spisemærker vil formentlig betyde en større compliance med fødevareaftalerne, idet regnskabsførelsen lettes betydeligt for den enkelte enhed, når fødevarerne kun indkøbes hos én leverandør. Dette kan få indflydelse på økologiprocenterne. I 2020 vil økologiprocenterne i grønt regnskab formentlig blive baseret på Fødevarestyrelsens opgørelser fremfor leverandørens for at sikre overensstemmelse med spisemærkerne. 

Som understøttende tiltag har kommunen tilbudt økotjek, hvor en specialist fra Københavns Madhus vejleder det enkelte køkken i hvordan de kan opnå en højere andel af økologi indenfor budgettet blandt andet ved at reducere madspild, erstatte kød med grønt og købe mere i sæson. Mange kostansvarlige har også deltaget på madlavningskurser hos Københavns Madhus med fokus på økologi og mere plantebaseret mad. Indsatsen fortsætter i 2019.

Læs mere om økologi i kommunens forskellige institutioner.

Bedre og billigere udvalg hos leverandører
Udover en stærk indsats fra institutionerne skyldes stigningen i andelen af økologisk mad set over en årrække også, at det økologiske sortiment hos kommunens hovedleverandør fortsat forbedres i både bredden, prisen og kvaliteten. Gennemsnitligt er økologi ca. 15% billigere via indkøbsaftalerne end i supermarkederne. 

Kun sikre opgørelser
I årene 2011-2016 er der sket et skift i den data, vi basere økologiprocenten på. Frem til 2011 blev økologiprocenten udregnet ved hjælp af Green Cities fælles målemodel "Madstatus". Madstatus bygger på køkkenernes egen vurdering af hvor meget økologi der er købt ind det seneste år. Dette blev vurderet til at være for usikkert et estimat.

I 2011 overgik de integrerede institutioner derfor til en ny målemetode hvor vi kun modtager data direkte fra leverandørerne. Det forklare sandsynligvis det store fald der skete i økologiprocenten i 2011. 2011 til 2016 har været en overgangsperiode hvor mere og mere data er hentet direkte fra leverandøren. Siden 2016 har vi kun medtaget opgørelser direkte fra vores leverandører. Da nogle institutioner med en mindre ordre portefølje har en frivillig indkøbsaftale, modtager vi ikke leverandørinfo på disse. Det kan have indflydelse på økologiprocenten.