Hvor kommer el'en fra

 

Elproduktionen er blevet grønnere
I 2017 er COudledningen fra elforbruget faldet markant, hvilket hovedsageligt skyldes en rekordstor produktion af el fra vindkraft.

Vores el kommer fra hele Nordeuropa
Elektricitet produceres på forskellige måder og forskellige steder, og produktionsformen har betydning for, hvordan kommunens elforbrug (indirekte) påvirker miljøet.

Siden 2010 har elnettet i Østdanmark været forbundet med elnettet i Vestdanmark.

Jylland er forbundet med Tyskland, Sverige og Norge, mens Sjælland og Bornholm er forbundet med Sverige - og Falster (og Sjælland) er forbundet med Tyskland.

Hele Nordeuropa er forbundet i et stort elmarked, hvor el produceres, transmitteres og forbruges på tværs af landegrænser. Dermed ender der også atomkraft (fra Sverige), vandkraft (fra Norge) og el produceret på brunkul (fra Tyskland) i stikkontakten i Albertslund.

Større samarbejde med Norge kan give endnu større gevinster
Danmark øger i disse år produktionen af elektricitet fra vindmøller, og her er der gevinster at hente i et større samspil med Norge. For eksempel hvor dansk vindkraft kan bruges til at fylde de norske vandreservoirer, når vi har en overproduktion af el i Danmark.

Til gengæld kan nordmændene hjælpe os med vandkraft, når vi mangler vind, og dermed el, i Danmark.

Den endelige løsning får nok lidt flere facetter, men ét er sikkert, nemlig at el får større og større betydning i det samlede energimarked. Her kan fjernvarmen være med til gøre markedet mere smidigt ved hjælp af varmepumpe og sæsonlagre af fjernvarme. Dermed kan overproduktionen af el anvendes samfundsøkonomisk fornuftigt.

Fra producent til forbruger
Det er Energinet.dk, der står for at sende el fra producenterne til distributionsselskaberne. I Albertslund står Radius for distributionen, men andre selskaber kan også sælge el via Radius' net.