Elforbrug i Albertslund

 

Eldata ikke tilgængelige for 2016-2018
Vanskelighederne med at indsamle eldata stammer fra ændringer i forbindelse med det frie valg af elleverandør, som betyder, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af den nye EU persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er Energinet.dk forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Derudover mangler Energinet en løsning på, hvordan de kan trække eldata ud på adresseniveau. Forvaltningen har derfor pt. kun adgang til eldata fra de kommunale institutioner og et samlet eldataforbrug for hele kommunen.

Herunder konklusionerne fra 2015:

Det samlede elforbrug faldt (igen) i 2015
I 2015 faldt det samlede elforbrug med 1,2 %. Det svarer til et fald på 1.462 MWh, fra 122.390 MWh i 2014 til 120.928 MWh i 2015. I tallet er medtaget el til offentlig transport.

Erhvervslivet står for den største andel
Erhvervslivets elforbrug udgør mere en 50 % af det samlede elforbrug i kommunen. Der er et lille fald fra 2014 til 2015 på under 1 %.

De største fald er blandt de statslige institutioner og i elforbruget til S-togsdrift. De øvrige sektorers elforbrug er stort set uændrede.Bemærkning til figuren
Kategorien "kommune" dækker både elforbruget i de kommunale institutioner og til vej- og stibelysningen.
 
Læs mere