Samlet CO₂ fra energi

 

CO2-data for 2016-2018 el-og varmeforbrug
CO2-udledningen fra vores fjernvarmeforbrug i 2018 (22.219 tons CO2) er stort
set tilsvarende 2016 (22.100 tons CO2) efter et fald på 13% i 2017.

CO2 udledningen fra vores naturgasforbrug i 2018 (6112 tons CO2) er steget
med 33% siden 2016 (4093 tons CO2). Naturgasforbruget stammer primært fra
Albertslunds egne reserve- og spidslastanlæg, der tages i brug, når det er
særligt koldt eller der er udfald på de centrale værker.

CO2 udledningen fra vores olieforbrug er faldet fra 3672 tons CO2 i 2016 til
3498 tons CO2 i 2018.

Da det ikke har været muligt at indhente elforbrugsdata, har vi skønnet
elforbruget i 2016-2017 til at være tilsvarende 2015-forbruget. Det giver nogle
usikkerheder, men kan give os et hint om, hvilken vej det går med CO2-
udledningen på området. Det skyldes, at CO2-udledningen fra el
(emissionsfaktoren) i høj grad hænger sammen med, hvor meget af
elproduktionen, der stammer fra vedvarende energikilder. Se bilag om
dataforsinkelser.

Opgøres CO2 udledningen for el på samme måde for 2018, viser det en CO2-
udledning på 27.938 tons CO2. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor CO2
udledningen fra elforbrug var på 27.075 tons CO2.

Den samlede CO2 udledning fra vores energiforbrug er således steget, primært
på grund af mere CO2 udledning fra elproduktionen og større forbrug af
naturgas.

 


 Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016-2018 endnu. Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for el- og varmeforbruget, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet.