CO2 fra boliger

 
Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016 og 2017
Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 og 2017 endnu. Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for Albertslunds samlede el- og varmeforbrug, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet.  

Herunder konklusioner fra 2015:
CO2 udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra boligerne med 7,6 %. Det svarer til et fald på 1.895 tons, fra 24.984 tons i 2014 til 23.089 tons i 2015.

Fjernvarme- og naturgasforbruget er steget med sammenlagt 3 %, og elforbruget er steget marginalt.

Når CO2 udledningen igen er faldet meget, så skyldes det, at produktionen af såvel el som fjernvarme var forbundet med en mindre CO2 belastning i 2015 end i 2014.