Affaldsproduktion i Albertslund

 

Ingen separate tal for affald
I dag er det kun borgernes og de kommunale institutioners affaldsmængder, der fremgår af det grønne regnskab.

Affald fra kommunens bygninger indsamles sammen med husholdningsaffald, og vejes ikke i forbindelse med afhentningen. Affald fra kommunens bygninger er derfor registreret sammen med husholdningsaffaldet.

På siden med boligernes affald afspejler tallene den samlede affaldsmængde fra husholdninger og kommunale institutioner.

Virksomhedernes affaldsmængder er det endnu ikke muligt at registrere tilfredsstillende. 

Ønsket er, at det på sigt vil være muligt at indhente separate tal for både borgere, kommunale institutioner og virksomheder.