Grønt Regnskab i Albertslund

 

Regnskabet viser den grønne udvikling
Albertslund Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab. Formålet med regnskabet er at kunne følge kommunens påvirkning på miljøet år efter år.

Det grønne regnskab skaber dermed et løbende overblik, der gør det muligt at følge, hvor langt kommunen er med at realisere sine mål på miljøområdet.

Regnskabet er også et vigtigt redskab til at sikre, at der følges op på de initiativer, der iværksættes overalt i kommunen for at reducere miljøpåvirkningerne.

Regnskabets opdeling
Det overordnede regnskab for Albertslund præsenterer nøgletal for hele kommunen som geografisk enhed. Her gives et overblik over udviklingen inden for varme, el, vand, affald, transport, natur, økologi og CO2 udledning.

Derudover viser det grønne regnskab mere detaljerede opgørelser for, hvordan kommunens institutioner, boliger og erhverv bidrager til udviklingen.

Den digitale by giver mere præcise data i fremtiden

I Albertslund har vi længe arbejdet for at blive en fremtidssikret og smart by. Begrebet Smart City eller den smarte by, bruges internationalt når nye teknologiske muligheder bliver et led i at løse byernes udfordringer. Især den stigende befolkningsvækst i byerne, samt det skiftende klima kalder på ny udvikling, hvis systemerne og driften skal kunne følge med.  

Miljødagsordenen kan i høj grad vinde stort på nye smarte løsninger. Disse værktøjer i form af sensorer, styresystemer, applikationer mm. hjælper os med det arbejde, vi i forvejen gør, men får os hurtigere og mere effektivt hen imod vores mål. Det grønne regnskab vil fremtidigt få langt flere præcise data, da vi via de mange sensorer i belysning, skraldespande, cykelstier mm. kan måle en lang række faktorer omkring os - dette i realtid og hele døgnet rundt. 

Kommunens medarbejdere får således også en hurtig tilbagemelding på den aktuelle driftstatus, hvilket hjælper den daglige planlægning af arbejdet, og i sidste ende giver en bedre service for borgerne i Albertslund.

Vi er alle en del af det grønne regnskab

Udviklingen i det grønne regnskab sker gennem de mange aktiviteter, som borgere, institutioner, virksomheder, politikere og ansatte i kommunen igangsætter og udfører. Det er aktiviteterne, der skaber udviklingen. Og det kan ses af de rå tal i Grønt Regnskab.

God læselyst!