GRØNT REGNSKAB 2018 ER KLART - DOG MANGLER ENKELTE DATA SOM BESKREVET UNDER DE RELEVANTE AFSNIT