Miljøredegørelse 2017

Albertslund Kommune er EMAS certificeret, og udarbejder hvert år en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen beskriver kommunes systematiske miljøarbejde, og gør status på store og små miljøindsatser. Den indeholder en lang række data, og kommunens fælles miljøindsats er beskrevet. Du kan finde hver enkelt kommunal bygning i miljøredegørelsen, og se forbrugsdata og miljømål.

Miljøredegørelse 2017 består af:

  • Denne webside med links til alle dele af miljøredegørelsen
  • Udvalgte websider i det grønne regnskab
  • Udvalgte websider på kommunens hjemmeside
  • Diverse dokumenter i elektronisk form

 

Miljøredegørelsen kan rekvireres som samlet PDF ved henvendelse til Miljø & Teknik på MT@albertslund.dk.

 

Miljøredegørelse 2017 – Oversigt og links

Verificering af miljøredegørelsen

Denne miljøredegørelse for 2017 (denne side og alle links) er dateret d. 21. september 2018 efter verificering af DNV GL.

Miljøredegørelsen 2016 blev verificeret af Det Norske Veritas (akkrediteringsnummer 6001) under ekstern miljørevision af Albertslund Kommune. Efter verificeringen af sidste års miljøredegørelse har Miljøstyrelsen registeret Albertslund Kommune som EMAS certificeret virksomhed.

Generelle oplysninger

Læs om kommunens systematiske miljøarbejde og EMAS.

Miljøcertificeringen er gældende for alle aktiviteter kommunens ansatte udfører. Disse er illustreret i organisationsdiagram for Albertslund Kommune.

Denne adresseliste viser, hvor der finder kommunale aktiviteter sted. 

 

Miljøpolitik

Kommunens miljøpolitik og forpligtende miljømål udstikker retningen for miljøarbejdet. De forpligtende miljømål er DN's klimakommune+ og kommunens egne vedtagede mål. Samlet overblik over miljømål kan ses på kommunens hjemmeside

 

Miljøpåvirkninger

Læs om de miljøpåvirkninger der er forbundet med de kommunale aktiviteter i Albertslund.

 

Miljømål 2017

Kommunens fælles miljømål 2016 og 2017 er fælles miljøindsats om implementering af nye affaldsordninger i de kommunale ejendomme. Indsatsen skal bidrage til at kommunens egne medarbejdere og brugere af de kommunale bygninger affaldssorterer i kommunens nye affalds, og derved bidrager til at nå kommunens målsætning om 60% genvanvendelse i 2020. 

Den fælles miljøindsats for 2018 og 2019 er fælle miljøindsats om indkøb. Indsatsen skal bidrage til at opnå de ambitiøse mål om økologi og miljømærkede indkøb.

Der ud over har hver enkel kommunale arbejdsplads som minimum et årligt miljømål. Disse findes i det grønne regnskab under Min institution eller i denne oversigt (arbejdspladser der ikke fremgår af det grønne regnskab).

 

 

Målinger

Albertslund kommune måler el-, vand- og varmeforbrug for hver enkel kommunal bygninger. De enkelte bygninger/institutioner findes i det grønne regnskab under Min institution. Indkøb af økologiske fødevarer, papir og rengøringsprodukter opgøres samlet for hele kommunen, og findes under Indkøb i det grønne regnskab. EMAS forordningens stiller krav om at virksomheder opstiller performanceindikatorer. Dette gøres med en række supplerende maalinger

Årets gang

Miljøarbejdet følger i 2018 dette årshjul.