Varmeforbrug i institutioner

 

Det samlede varmeforbrug steg i 2016
I 2016 steg det samlede varmeforbrug i de kommunale institutioner med 2,1 %. Det svarer til en stigning på 491 MWh, fra 23.021 MWh i 2015 til 23.513 MWh i 2016.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug faldt i 2016
Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 4,1 %. Det svarer til et fald på 1.119 MWh, fra 27.342 MWh i 2015 til 26.223 MWh i 2016.

Det graddagskorrigerede varmeforbruget er faldet i alle kategorier bortset fra Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvor Albertslund Sundhedshus og Plejecentret Albertshøj er med for første gang. Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet mest på skole- og idrætsområdet.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² faldt i 2016

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² er i 2016 faldet med 9%. Det svarer til et fald på 13 kWh pr. m² fra 144 kWh pr. m² i 2015 til 131 kWh pr. m² i 2016.

Dette skyldes fald i det graddagskorrigerede varmeforbrug i alle kategorier. Størst er faldet i kategorien Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvor faldet er på 29 %. På skoleområdet er varmeforbruget pr. m² faldet med ca. 10 % og på idrætsområdet er det faldet med ca. 7 %.