Varmeforbrug i institutioner

 

Det samlede varmeforbrug faldt i 2017
I 2017 faldt det samlede varmeforbrug i de kommunale institutioner med 2,4 %. Det svarer til et fald på 567 MWh, fra 23.513 MWh i 2016 til 22.945 MWh i 2017.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug faldt i 2017
Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 2,1 %. Det svarer til et fald på 547 MWh, fra 26.223 MWh i 2016 til 25.676 MWh i 2017.

Det graddagskorrigerede varmeforbruget er faldet ca. 10 % i kategorierne administration og beskyttede boliger og med ca. 2 % i skoler og fritidshjem, mens det i daginstitutioner, idrætsfaciliteter og kulturfaciliteter er steget med ca. 4 %.

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² er uændret i 2017

Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m² er i 2017 er uændret.