Vandforbrug i institutioner

 

Det samlede vandforbrug steg i 2016
I 2016 steg det samlede vandforbrug i de kommunale bygninger med 11 %. Det svarer til en stigning på 7.742 m3, fra 70.899 m3 i 2015 til 78.641 m3 i 2016.

Stigningen i vandforbruget skyldes drastiske stigninger i vandforbruget i særlig Beskyttede bolig og Ældrepleje, administration og kulturområdet, mens der er store fald i vandforbruget på daginstitutionsområdet og klubområdet.

Det samlede vandforbrug pr. m² steg i 2016

Det samlede vandforbrug pr. m² er i 2016 steget med 5,4 %. Det svarer til en stigning på 0,02 m3/m² fra 0,37 m3/m² i 2015 til 0,39 m3/m² i 2016.

Dette skyldes merforbrug på  67 % administrationsområdet, et merforbrug på 17 % på kulturområdet og et merforbrug på 2 % på skoleområdet. Til gengæld er der store fald i vandforbruget på daginstitutionsområdet, der er faldet med 22 % og på klubområdet, der er faldet med 13 %.

Der var usikkerheder om data på vandområdet for de kommunale ejendomme i perioden 2013-2015. I 2015 er der foretaget en manuel aflæsning af samtlige vandmålere og i 2016 skiftes alle vandmålere til en anden type vandmålere, som fungerer bedre med det elektroniske aflæsningssystem. Usikkerheden på data har også indflydelse på opgørelsen for 2016, da vi stadig sammenligner med usikre tal.