Vandforbrug i institutioner

 

Det samlede vandforbrug faldt i 2017
I 2017 faldt det samlede vandforbrug i de kommunale bygninger med 19 %. Det svarer til et fald på 15.213 m3, fra 78.641 m3 i 2016 til 63.428 m3 i 2017.

Der er fald i vandforbruget i stort set alle kategorier bortset fra skoler, hvor forbruget er uændret. Faldene ligger på 10-20 % i de enkelte kategorier. Det største fald er sket i Beskyttede boliger & Ældrepleje, hvor forbruget er faldet med 44 %. I kategorierne Administration og Kultur er forbruget faldet med ca. 20 %. 

Det samlede vandforbrug pr. m² faldt i 2017

Det samlede vandforbrug pr. m² er i 2017 faldet med 19 %. Det svarer til et fald på 0,07 m3/m² fra 0,39 m3/m² i 2016 til 0,32 m3/m² i 2017.

Der var usikkerheder om data på vandområdet for de kommunale ejendomme i perioden 2013-2015. I 2015 er der foretaget en manuel aflæsning af samtlige vandmålere og i 2016 skiftes alle vandmålere til en anden type vandmålere, som fungerer bedre med det elektroniske aflæsningssystem. Usikkerheden på data har også indflydelse på opgørelsen for 2016, da vi stadig sammenligner med usikre tal.

I grafen for det samlede vandforbrug har der i 2015 og 2016 været opgjort vand for flere kommunale bygninger end dem der fremgår af det grønne regnskab. Dette er nu rettet. Forklaringerne på udsvinget totalforbruget for disse to år har dog været i forhold til de bygninger, der indgår i det grønne regnskab.