Elforbrug i institutioner

 

Det samlede elforbrug steg i 2016
I 2016 steg det samlede elforbrug i de kommunale ejendomme med 1,3 %. Det svarer til en stigning på 96 MWh, fra 7.504 MWh i 2015 til 7.600 MWh i 2016.

Stigningen skyldes et øget elforbruget til området for Beskyttede boliger og Ældrepleje på 42 % , hvor Albertslund Sundhedshus, Plejecentret Albertshøj og tilhørende parkeringskælder er tilføjet.

Det samlede elforbrug pr. m² faldt i 2016

Det samlede elforbrug pr. m² er i 2016 faldet med 3,8 %. Det svarer til et fald på 1 kWh pr. m² fra 39 kWh pr. m² i 2015 til 38 kWh pr. m² i 2016. Dette skyldes fald i elforbrugene pr. m² i alle kategorier. Størst er faldet i kategorien Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvor faldet er 39 %. På klubområdet er det faldet med ca. 10 % og på skoleområdet er det faldet med ca. 5 %.