Elforbrug i institutioner

 

Det samlede elforbrug faldt i 2017
I 2017 faldt det samlede elforbrug i de kommunale ejendomme med 2,4 %. Det svarer til et fald på 185 MWh, fra 7.600 MWh i 2016 til 7.415 MWh i 2017.

Faldet skyldes fald i næsten alle kategorier. Faldet er størst i kategorierne Administration og Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvor faldet er 6-12 %. Der er mindre fald på under 1 % i kategorierne Kultur, Fritidshjem, Skoler og Idræt. På daginstitutionsområdet er der en stigning på 5 %. De store fald under Administration & Ældrepleje & beskyttede boliger skyldes nedrivningen af Kongsholmcentret og Albo.

Det samlede elforbrug pr. m² faldt i 2017

Det samlede elforbrug pr. m² er i 2017 faldet med 2,4 %. Det svarer til et fald på 1 kWh pr. m² fra 38 kWh pr. m² i 2016 til 37 kWh pr. m² i 2017. Dette skyldes fald i elforbrugene pr. m² i næste alle kategorier. Størst er faldet i kategorierne Administration og Ældrepleje & Beskyttede boliger, hvor faldet er 6-12 %.