CO2 fra kommunale bygninger

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016 og 2017

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 og 2017 endnu. Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for Albertslunds samlede el- og varmeforbrug, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet. 

 

Herunder konklusioner fra 2015:

CO2 udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra de kommunale bygninger med 10,6 %. Det svarer til et fald på 577 tons, fra 5.438 tons i 2014 til 4.861 tons i 2015. 

Grønnere energiproduktion kan mærkes
Elforbruget i de kommunale bygninger steg i 2015 med 2,1 % og varmeforbruget steg med 4,3 %. Når disse to tal til sammen er mindre end faldet i CO2 udledningen, så skyldes det, at selve produktionen af energi har været grønnere.

I 2015 var produktionen af el forbundet med hele 30 % mindre CO2 belastning end i 2014. Produktionen af fjernvarme er dog forbundet med 6,7 % mere CO2 balastning end i 2014.

Ser vi tilbage på 2006, er CO2 udledningen fra de kommunale bygninger faldet med 5.341 tons i 2015, svarende til 52 %.