CO2 fra kommunale bygninger

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016-2018

 Vi har tidligere benyttet Energistyrelsens CO2-beregner i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab. Energistyrelsen har lanceret en opdateret version af CO2-beregneren, men den rummer endnu ikke data for 2016-2018.  Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for el- og varmeforbruget, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet.

Vi har valgt at indgå i et netværk ledet af Gate 21 med støtte fra Region Hovedstaden, der ønsker at udvikle beregneren med udgangspunkt i de kommunale ønsker.  De fleste kommuner har som førsteprioritet at CO2-regnskaberne skal være kvalitetssikrede, leve op til internationale standarder og udkomme på årlig basis.
 
Herunder konklusioner fra 2015:
CO2 udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra de kommunale bygninger med 10,6 %. Det svarer til et fald på 577 tons, fra 5.438 tons i 2014 til 4.861 tons i 2015.

Grønnere energiproduktion kan mærkes
Elforbruget i de kommunale bygninger steg i 2015 med 2,1 % og varmeforbruget steg med 4,3 %. Når disse to tal til sammen er mindre end faldet i CO2 udledningen, så skyldes det, at selve produktionen af energi har været grønnere.

I 2015 var produktionen af el forbundet med hele 30 % mindre CO2 belastning end i 2014. Produktionen af fjernvarme er dog forbundet med 6,7 % mere CO2 balastning end i 2014.

Ser vi tilbage på 2006, er CO2 udledningen fra de kommunale bygninger faldet med 5.341 tons i 2015, svarende til 52 %.