Varmeforbrug i erhverv

 

Varmeforbruget faldt i 2017 
I 2017 er fjernvarmeforbruget i erhvervslivet faldet med 1,3 %. Det svarer til 1.116 MWh. 

Albertslund Forsyning lejer sine kedler ud som spids- og reservelast for VEKS. I 2017 blev der brugt 119.163 Nm³ naturgas og 29 tons gasolie til fjernvarmeproduktion på værket. Forbruget indgår ikke i erhvervsforbruget, men indgår som en del af fjernvarmeproduktionen i VEKS's område.


 

Bemærkning til beregningen 
"Erhverv" inkluderer forbruget i industriområderne Røde Vejrmølle, Herstedøster, Værkstedskvarteret og COOP Danmarks bygninger omkring Vallensbæk Torvevej.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Når fjernvarmeforbruget for 2017 bliver graddagskorrigeret, så er faldet på 1,0 %.