Varmeforbrug i erhverv

 

Varmeforbruget steg i 2016 
I 2016 er det samlede varmeforbrug i erhvervslivet steget med 4,7 %. Det svarer til 4.835 MWh. En af årsagerne er at 2016 har været et lidt koldere år end 2015. Samtidig kan ændringer i brug af erhvervsbygninger forandre sig år for år. Bl.a. er varmeforbruget hos byens største varmeforbruger øget betragteligt.

Mere fjernvarme, mindre naturgas
I perioden 2015-2016 er forbruget af fjernvarme steget fra 81.863 MWh til 86.546 MWh. Naturgasforbruget er nærmest uændret med en stigning på 0,1 %. Naturgasforbruget til opvarmning har generelt været faldende siden 2006 -  I perioden fra 2006 frem til 2016 er forbruget af naturgas faldet med 46%. Fjernvarmeforbruget er i samme periode stort set uændret - med udsving år for år. Man må erkende, at varmeforbruget er erhverv i høj grad hænger sammen med aktivitetsniveauet og mængden af tomme bygninger.

Olieforbruget er uændret siden 2013. Forklaringen på det er, at tallene er hentet fra statistikker og oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) - og altså ikke fra målte forbrug.

Albertslund Forsyning lejer sine kedler ud som spids- og reservelast for VEKS. I 2016 blev der brugt 313.113 Nm³ naturgas til fjernvarmeproduktion på værket. Forbruget indgår ikke i erhvervsforbruget, men indgår som en del af fjernvarmeproduktionen i VEKS's område. Det svarer til 3.444 MWh forbrugt naturgas.


 

Bemærkning til beregningen 
"Erhverv" inkluderer forbruget i industriområderne Røde Vejrmølle, Herstedøster, Værkstedskvarteret og COOP Danmarks bygninger omkring Vallensbæk Torvevej.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Efter at det samlede varmeforbrug for 2016 er korrigeret, ser tallene lidt anderledes ud. Her er forbruget kun steget med 3,9 %.