Vandforbrug i erhverv

 

Vandforbruget faldt i 2017
Det samlede vandforbrug i erhvervslivet faldt med 7 % i 2017. Forbruget faldt med 12.763 m3 vand. Faldet sker efter en årrække med stigende vandforbrug. 


 

Vandforbruget afspejler typen af virksomhed
Forbruget hænger ofte sammen med typen af virksomhed og aktivitetsniveauet i erhvervslivet generelt.

Forklaringen på det samlede fald i vandforbruget siden 2006 kan være, at de særligt vandforbrugende virksomheder er flyttet væk, at erhvervsaktiviteten i Albertslund er faldet i perioden, samt en generel øget opmærksomhed, blandt virksomhederne på den økonomiske gevinst ved vandbesparelser. Stigningen i vandforbruget gennem de seneste år er sammenhængende med at der ses et stigende aktivitetsniveau i erhvervslivet.