Vandforbrug i erhverv

 

Vandforbruget steg i 2016
Det samlede vandforbrug i erhvervslivet steg med 6 % i 2016. Forbruget steg med 10.965 m3 vand. Det svarer cirka til stigningen i 2015. I diagrammet ses det at vandforbruget har været jævnt stigende siden 2013. 


 

Vandforbruget afspejler typen af virksomhed
Forbruget hænger ofte sammen med typen af virksomhed og aktivitetsniveauet i erhvervslivet generelt.

Forklaringen på det samlede fald i vandforbruget siden 2006 kan være, at de særligt vandforbrugende virksomheder er flyttet væk, at erhvervsaktiviteten i Albertslund er faldet i perioden, samt en generel øget opmærksomhed, blandt virksomhederne på den økonomiske gevinst ved vandbesparelser. Stigningen i vandforbruget gennem de seneste år er sammenhængende med at der ses et stigende aktivitetsniveau i erhvervslivet.