Erhverv

 

Albertslund – by og erhvervsliv under forandring 

I Albertslund er der ca. 1300 virksomheder, som beskæftiger godt 19.000 personer. Beskæftigelsen er derfor ved at være på samme niveau som før kriseårene, og ressourceforbruget er derfor stigende på kortere sigt. Når Albertslund skal udbygges til nye borgere og virksomheder vil ressourceforbruget derfor være et højt prioriteret emne.

Virksomhederne og den teknologi, de anvender i produktionen, ændrer karakter. I fremtiden kan vi forvente, at virksomhederne bliver mindre, men der kommer flere af dem. Med de stigende udgifter til ressourcer som vand, varme og el vil flere virksomheder fokusere på at optimere produktiviteten og minimere spild af disse ressourcer. Tendensen er, at virksomheder udarbejder CSR-politikker omkring f.eks. minimering af klimapåvirkninger og bruger miljømål i deres markedsføring.

Mindre virksomheder lejer typisk sine lokaler, frem for at købe deres egen ejendom. Det giver fleksibilitet og friere muligheder for at investere sine penge. Det betyder, at ejendomsudlejerne spiller en stadig større rolle i at minimere ressourceforbruget. Projekter omkring reduktion af forbruget af el, vand og varme i erhvervsejendomme vil derfor spille en stor rolle i arbejdet med at nedbringe klimapåvirkningen.