Varmeforbrug i boliger

 

Varmeforbruget faldt i 2017
I 2017 er det samlede fjernvarmeforbrug i boligerne faldet med 3 %. Det svarer til et fald på 3.656 MWh, fra 120.127 MWh i 2016 til 116.471 MWh i 2017. Der er endnu ikke kommet forbrugsdata for naturgas i 2017.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Når fjernvarmeforbruget for 2017 graddagskorrigeres, er forbruget faldet med 3.718 MWh eller 2,8 %. Faldet skyldes primært de store boligrenoveringsprojekter der er i fuld gang i Albertslund.