Varmeforbrug i boliger

 

Varmeforbruget steg i 2016
I 2016 er det samlede varmeforbrug i boligerne steget med 2 %. Det svarer til en stigning på 2.648 MWh, fra 129.221 MWh i 2015 til 131.869 MWh i 2016.

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
For at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der fx skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Når det samlede varmeforbrug for 2015 graddagskorrigeres, er forbruget kun steget med 185 MWh eller 0,1 %. Stigningen skyldes at flere olieopvarmede huse er konverteret til naturgasopvarmning. Samtidig er det ikke slået igennem i BBR, hvor en del af boligerne stadig er registreret som olieopvarmede. Trods det at flere af rækkehusene i Albertslund Syd stod tomme i 2015, samt at nye boliger i Alberts Have er kommet til, så er fjernvarmeforbruget i boligerne faldet en smule (0,2 %).