Elforbrug i boliger

 

Eldata ikke tilgængelige for 2016

Det frie valg af elleverandør har betydet, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af en ny EU persondataforordning, der forventes at træde i kraft i foråret 2018, er Energinet.dk imidlertid forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Det undersøges pt. hvordan data for boligområder i Albertslund kan udleveres uden fare for at komme på kant med persondataforordningen. Forvaltningen har derfor pt. kun eldata fra de kommunale institutioner.

 

Herunder konklusionerne fra 2015: 

Elforbruget steg lidt i 2015 
I 2015 steg elforbruget i boligerne med 0,6 %. Det svarer til en stigning på 174 MWh, fra 29.815 MWh i 2014 til 29.989 MWh i 2015.

Apparater bruger mindre strøm
Elforbruget i boligerne har været jævnt faldende de seneste år, men i 2015 steg det en anelse. En af grundende til udviklingen gennem årene er, at de elforbrugende apparater bliver stadigt mere energieffektive. På samme tid er der dog en tendens til, at de enkelte husholdninger får flere og flere af dem.