Den Østrigske Villaby

Vandforbruget i den Østrigske Villaby er efter en årrække med faldende forbrug steget markant fra 2017 til 2018. Forbruget er steget med hele 22 %, og er nået op over de 100 liter om dagen per person, der er målet for vandforbruget i Albertslund.

Det graddagskorrigerede varmeforbrug er faldet med 2 % i forhold til 2017, og er det laveste varmeforbrug i de seneste 8 år.

Forbrugsoversigt 2015 - 2018
Elforbrug pr. beboer, kwh
Varmeforbrug pr. m2, kwh
Vandforbrug pr. beboer, m3
Elforbrug, mwh
Varmeforbrug, mwh
Vandforbrug, m3
Du kan vælge, om du vil læse forbruget af el, varme og vand som søjler i et diagram eller som tal i en tabel. Skift visning under graferne. Ressourceforbruget sammenholdes med det gennemsnitlige forbrug i Albertslunds lignende boliger.

Indtast dit årsforbrug af el, varme og vand og sammenlign med dit boligområde
El, KWh Varme, MWh Vand, m3
Dit boligareal, m2 Antal beboere

 

Den Østrigske Villaby

Boligerne i Den Østrigske Villaby er tæt/lave ejerboliger opført i 1960'erne og 1970'erne. Nogle dog også af nyere dato. Området består af fritliggende sammenbyggede enfamiliehuse. Der er 26 husstande med 54 beboere. Området dækker i alt 2782 m2.