CO2 fra boliger

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016 og 2017

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 og 2017 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi CO2-regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

CO₂ udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra boliger med 7,6 %. Det svarer til 1.894 tons CO₂, fra 24.963 tons i 2014 til 23.089 tons i 2015.

Grøn energi og godt vejr
Energiforbruget i boliger steg lidt i 2015, men alligevel faldt CO₂ udledningen faktisk pænt. Det skyldes, at især selve produktionen af el var forbundet med mindre CO₂ belastning i 2015 end i 2014.

Fjernvarme er i dag den største energikilde til boligerne. Ser vi på fjernvarme- og naturgasforbruget, er det steget med sammenlagt 3,1 %. Og elforbruget er steget med 0,6 %. 

Stigning i varmeforbruget skyldes, at 2015 var lidt koldere, end det rekordvarmte2014.