Hvor kommer varmen fra?

 

De fleste modtager fjernvarme
Varmen i Albertslund kommer fra flere kilder, som hver især har betydning for, hvordan Albertslund påvirker miljøet.

Stort set hele Albertslund Kommune forsynes med fjernvarme.

To boligområder og færre end 10 erhvervsvirksomheder i Hersted Industripark forsynes med naturgas.

Uden for de kollektive forsyningsområder opvarmes under 100 boliger med olie.

Derudover er der en række boliger, der er opvarmet ved træpiller, elradiatorer og varmepumper.


 

Bemærkning til figuren
Fjernvarmeforbruget steg lidt i 2016 (2,5 %), hvilket skyldes at 2016 var lidt koldere end 2015. Forskydninger i varmeforbruget kan også skyldes nye boliger og eksempelvis boliger, der tages i brug efter renovering. Det graddagskorrigerede fjernvarmeforbrug var nærmest uændret, dog med et lille fald.

Naturgasforbruget steg med 3,5 %. Stigningen må skyldes det koldere vejr, og at flere oliefyr udskiftes med naturgasfyr i naturgasområderne.

Olieforbruget antages også at være steget, men tallet er meget usikkert og baseret på BBR-oplysninger og statistikker. En stigning på 7 % kan ikke umiddelbart forklares - et fejlskøn over forbruget i 2015 kan være en del af forklaringen.