Samlet energiforbrug og CO₂

 

Det samlede varmeforbrug steg i 2016

I 2016 steg det samlede forbrug af varme med 3% Det er samme stigning som året før set i forhold til 2014. Set over en årrække siden 2010 er varmeforbruget faldende.

Eldata ikke tilgængelige for 2016

Det frie valg af elleverandør har betydet, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af en ny EU persondataforordning, der forventes at træde i kraft i foråret 2018, er Energinet.dk imidlertid forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Det undersøges pt. hvordan data for boligområder i Albertslund kan udleveres uden fare for at komme på kant med persondataforordningen. Forvaltningen har derfor pt. kun eldata fra de kommunale institutioner og kan ikke opgøre det samlede elforbrug. 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab benyttet Energistyrelsens Co2 beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2 beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi regnskabet.