Varmeforbrug i Albertslund

 

Det samlede varmeforbrug faldt i 2017 
I 2017 faldt det samlede varmeforbrug. Vi har endnu kun det målte fjernvarmeforbrug som faldt med 5.969 MWh, fra 235.108 MWh i 2016 til 229.139 MWh i 2017. 

2017 var også et varmt år 
2017 var lidt varmere end 2016 - også selv om der ikke var meget sommer i 2017. Men der var kun 2.706 skyggegraddage i 2017 mod Normalårets 3.112 skyggegraddage og mod et gennemsnit på 2.788 graddage fra 2007 til 2016.


 

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
Når temperaturen stiger udenfor, så falder varmeforbruget indenfor, og det er jo godt. Men for at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der for eksempel skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Det graddagskorrigerede fjernvarmeforbrug er faldet med 2,3 % (5.959 MWh). Årsagen er primært de store renoveringsprojekter i lejeboligerne, der i 2017 var i fuld fart med gårdhavehusene i Syd og Vest, samt med Morbærhaven. Men også i den øvrige bygningsmasse sker der en løbende renovering med forbedring af klimaskærm og optimering af varme- og ventilationsanlæg.