Varmeforbrug i Albertslund

 

Det samlede varmeforbrug steg i 2016 
I 2016 steg det samlede varmeforbrug med 2,4 %. Det svarer til en stigning på 6.325 MWh, fra 262.654 MWh i 2015 til 268.979 MWh i 2016. 

2016 var også et varmt år 
2016 var koldere end 2015. Men der var kun 2.715 skyggegraddage i 2016 mod Normalårets 3.112 skyggegraddage og mod et gennemsnit på 2.797 graddage over de sidste 10 år.


 

Graddagskorrigering giver et bedre indblik
Når temperaturen stiger udenfor, så falder varmeforbruget indenfor, og det er jo godt. Men for at vi kan se forskel på, hvad der skyldes udsving i temperaturen, og hvad der for eksempel skyldes bedre isolering af huse, eller at vi bliver bedre til at spare på varmen, så graddagskorrigerer vi.

På den måde kan vi sammenligne forbruget fra år til år, uafhængigt af om det har været et særligt koldt eller varmt år.

Når vi tager højde for temperaturen
Efter en korrigering af det samlede varmeforbrug for 2016 ser tallene anderledes ud. Forbruget er stort set uændret med en stigning på 0,1 % (394 MWh). I perioden er der kommet flere boliger til - og stigningen kan også skyldes, at f.eks. en tom erhvervsejendom påny er blevet lejet ud.

Forbruget i boliger er faldet en anelse trods flere boliger er kommet til. Der er en stigning i varmeforbruget i erhverv, mens der er markante fald i varmeforbruget i stat og i de kommunale ejendomme.