Hvor kommer vandet fra


Vi får næsten alt vores drikkevand fra Lejre og Thorsbro
99 % af borgerne i Albertslund forsynes med drikkevand fra det fælles kommunale selskab HOFOR. Da Vridsløselille Vandværk har været ude af drift indtil slutningen af 2017, er det meste af de 1.247.994 mdrikkevand, som er blevet leveret til Albertslund Kommune i 2017, importeret fra HOFORs kildepladser i Lejre og Thorsbro. 

Herstedøster Vandværk leverer vand til Herstedøster landsby
Herstedøster landsby har omkring 125 forbrugere, som alle forsynes med drikkevand fra det private vandværk Herstedøster vandværk. I 2017 leverede vandværket 13.043 m3drikkevand til byens beboere.

Indvinding af vand i Vestskoven
Der er 12 ejendomme i Vestskoven, der forsynes med drikkevand fra deres egne private boringer. Dette vandforbrug indgår ikke nedenstående opgørelse. 


 

Reduktion af vandtab i ledningsnettet går den rigtige vej
Utætte drikkevandledninger giver et ledningstab, hvor vandet siver ud af vandledningerne pga. det tryk, der er i ledningerne. Drikkevandsledningerne i Albertslund er umiddelbart i god stand. I 2010 var ledningstabet 9,3 %, men er faldet på grund af ledningsrenoveringer. I 2017 var ledningstabet 7,8 %.

Kommunen har et mål om at ledningstabet i 2020 skal være under 5 %. For at opnå dette mål, er det sammen med HOFOR besluttet, at investere mere i renovering af vandledningerne.

Men vandtabet skal være endnu mindre
HOFOR arbejder med trykmålinger for at identificere, hvor i ledningnettet der er utætheder. Trykket falder nemlig, når der siver vand ud at vandledningerne. Til at foretage disse trykmålinger opsættes målebrønde, hvor udstyret til målingerne kan anbringes. Ledningsnettet opdeles i mindre dele, så man inden for et afgrænset stykke kan identificere utætheder.

Her og nu bruger HOFOR en også en teknik, hvor man lytter på ledningsnettet, og med lyd identificerer, hvor vandet siver ud.