VANDforbrug i Albertslund

 

Det samlede vandforbrug faldt i 2017

I 2017 faldt det samlede vandforbrug med 7,5 %. Det svarer til et fald på 93179 kubikmeter vand, fra 1.243.186 kubikmeter i 2016 til 1.150.007 kubikmeter i 2017. 

Vandforbruget bliver stadig lavere

Der blev i 2017 solgt 887.629 m3 vand til husholdningsforbruget i boligområderne i Albertslund. Det er 63.477 kubikmeter mindre end året før, svarende til et fald på 6,7 %. 

Faldende vandforbrug i alle sektorer

Også vandforbruget i virksomheder faldt i 2017 - med 6 %, svarende til 12.763 kubikmeter. Forbruget i de kommunale bygninger faldt med hele 18 %, svarende til 14.106 kubikmeter.

 

Kategorien øvrige indeholder data fra landbrug, affald og spildevand.Bemærkning til beregningen

"Vandforbruget" er i denne sammenhæng de mængder af drikkevand, der når ud til forbrugerne. Det betyder, at vandtabet ikke regnet med.
 
Læs mere