VANDforbrug i Albertslund

 

Det samlede vandforbrug faldt i en smule 2016

I 2016 faldt det samlede vandforbrug med 0,3 %. Det svarer til et fald på 4080 kubikmeter vand, fra 1.264.035 kubikmeter i 2015 til 1.259.955 kubikmeter i 2016. 

Vandforbruget bliver stadig lavere

Der blev i 2016 solgt 951.106 m3 vand til husholdningsforbruget i boligområderne i Albertslund. Det er 11.562 kubikmeter mindre end året før, svarende til et fald på 1,2 % og det på trods af, at der faktisk er kommet flere borgere i Albertslund i 2016, end der var i 2015. 

Faldet i husholdninger og øvrige udligner en stigning hos virksomheder samt kommunale og statslige bygninger

Vandforbruget i virksomheder steg med 6 %, svarende til 10.965 kubikmeter. Forbruget i de kommunale bygninger og statslige institutioner steg med 8,3 %, svarende til 7216 kubikmeter. 

 

Kategorien øvrige indeholder data fra landbrug, affald og spildevand.Bemærkning til beregningen

"Vandforbruget" er i denne sammenhæng de mængder af drikkevand, der når ud til forbrugerne. Det betyder, at vandtabet ikke regnet med.
 
Læs mere