Transportvaner

 

Bilen er stadig nummer ét 

Den nationale transportvaneundersøgelse viser, at albertslunderne tilbagelægger flere ture og kører flere km som chauffør i en bil end nogen anden måde at transportere sig på.

Ligesom i 2015 og 2016 udgør 48 % af alle ture i 2017 ture i bil, enten som chauffør eller passager, mens cykel og gang tegner sig for 39 %, kollektiv trafik for 11 % i form af ture i tog, bus og kombinationsrejser. Der er ikke registreret store forandringer i transportvanerne i perioden fra 2016 til 2017.
 

Vi foretager fortsat flest korte ture til fods og på cykel

Ser vi på tallene for de ture, der foretages inden for kommunegrænsen, viser en opgørelse, at gang og cykel er de foretrukne transportmidler med hele 66,7 % Der er dog sket et fald i disse ture, fx udgjorde procentandelen af gang- og cykelture i 2015 71% af alle ture. Opgørelsen viser endvidere at 32,4% af alle ture foretages i bil, det er en stigning i fohold til 2016 hvor denne procentandelen udgjorde 30,7% Der bliver altså foretaget flere korte ture i bil, ture som potentilet kan være cykelture.