Transportvaner

 

Bilen er stadig nummer ét 

Den nationale transportvaneundersøgelse viser, at albertslunderne tilbagelægger flere ture og kører flere km som chauffør i en bil end nogen anden måde at transportere sig på.

Ligesom i 2015 foretages i 2016 48 % af alle ture i bil, enten som chauffør eller passager, mens cykel og gang tegner sig for 40 %, kollektiv trafik for 5 % og øvrige – for eksempel kombinationer mellem flere transportformer - står for 7 % af turene. Udviklingen fra 2015 til 2016 viser således et fald i brugen af kollektiv trafik, men en stigning i kombinationsrejser. 
 

Vi foretager fortsat flest korte ture til fods og på cykel

Ser vi på tallene for de ture, der foretages inden for kommunegrænsen, viser en opgørelse, at gang og cykel er de foretrukne transportmidler med hele 68 % Der er dog sket et mindre fald i forhold til 2015 hvor 71% af alle ture var gang eller cykelture. Opgørelsen viser endvidere at 30,7% af de korte ture, som er ture foretaget inden for kommunegrænsen, er bilture. Det er særligt de korte bilture som kan konverteres til cykelture.