S-togstrafik

 

Antallet af S-togspassagerer stiger

Antallet af påstigere fra Albertslund Station har siden 2006 været stigende og er i 2016 oppe på 6.700 daglige påstigere. Antallet af S-togspassagerer er i perioden 2015-2016 steget med 4,7% I perioden 2010-2016 er der sket en stigning i antallet af påstigere svarende til 21,8%


Udsigt til flere passagerer med S-toget

I 2017 påbegyndes etableringen af en elevator på Albertslund Station. Generne ved dette anlæg kommer muligvis til at kunne mærkes på antallet af påstigere i 2017. Elevatoren vil dog være med til at øge den service der opleves på Albertslund Station.

Det er kommunens ambition at flere borgere kombinerer cykel og tog når de skal på arbejde. Kommunen arbejder med kampagner som skal understøtte dette formål, men også infrastrukturprojekter og byudviklingsprojekter i regionen kan på sigt være med til at øge antallet af S-togspassagerer. Fx kan den kommende Metrocityring være med til at øge antallet af togpassagerer idet det fra Københavns Hovedbanegård bliver muligt at opnå forbindelse til de mange arbejdspladser som ligger i Københavnsområdet.  

 


 

Fremgang på den korte bane

Tilbage i 1992 var antallet af påstigere over 7.000, men har sidenhen haft et stort fald. Omkring år 2005 skete der dog et brud på denne tendens, da antallet af påstigere på Albertslund station havde nået sit bundpunkt. Antallet af påstigere var efter et årti begyndt at stige, og den største stigning i antallet af passagerer var i 2007 og 2008.

Passagerfremgangen på Albertslund station indhenter dog stadig lidt af den tilbagegang, der har været i antal påstigere fra Albertslund station fra 1990 til 2005.