S-togstrafik

 

Antallet af S-togspassagerer faldt i 2017

Antallet af påstigere på S-tog fra Albertslund Station har i perioden 2006 til 2016 været stigende, antallet af påstigere i 2017 er dog faldet til samme niveau som i 2015 svarende til 6400 påstigere mod 6700 i 2016. Antallet af påstigere er således faldet med 4,5%

Der kan være flere grunde til at der er sket et fald i antallet af påstigere på Albertslund Station, den ene grund er lokal og kan skyldes det arbejde der er pågået på stationsforpladsen. Arbejdet har bestået i etablering af en elevator, ny stationsforplads og et nyt cykelparkeringsareal. Alle arbejder har været til gene for S-togs-passagererne, forholdene for pendlerne på Albertslund Station er dog blevet forbedret og håbet er, at stationsforpladsen i dag yder en bedre fremkommelighed for pendlerne end tidligere. For at øge trygheden i området nord for stationen er der desuden blevet tilført mere belysning. Der er også andre grunde til at et faldende antal påstigere er registreret på Albertslund Station. Udover det stigende bilejerskab så er der blevet registreret et genrelt fald i antallet af passagerer i S-togene i hele regionen. Det generelle fald i antallet af passagerer skyldes, at der i en længere periode har været sporarbejder mellem Svanemøllen og Valby Station, samt sporarbejder i det centrale København.

Flere skal bruge kollektiv transport

Det er kommunens ambition at flere borgere kombinerer cykel og S-tog når de skal på arbejde. Kommunen arbejder med kampagner som skal understøtte dette formål, men også infrastrukturprojekter og byudviklingsprojekter i regionen kan på sigt være med til at øge antallet af S-togspassagerer. Fx kan den kommende Metrocityring, som sættes i drift i august 2019, være med til at øge antallet af togpassagerer, idet det fra Københavns Hovedbanegård bliver muligt at opnå forbindelse til de mange arbejdspladser som ligger i Københavnsområdet.

 


 

Fremgang på den korte bane

Tilbage i 1992 var antallet af påstigere over 7.000, men der er sidenhen registreret et betydeligt fald. Omkring år 2005 nået antallet af påstigere sit bundpunkt. Antallet af påstigere var efter et årti begyndt at stige, den største stigning i antallet af påstigere blev registreret i 2007 og 2008.

Passagerfremgangen på Albertslund Station indhenter dog stadig lidt af den tilbagegang, der har været i antal påstigere fra Albertslund station fra 1990 til 2005.