Transport i Albertslund

 

 

Trafikken i 2017 er øget

Trafikudviklingen fra 2016 til 2017 har ifølge kommunens trafiktællinger været stigende. Samlet over de målesteder på kommunevejsnettet i Albertslund, hvor der er talt både i 2016 og 2017, viser tallene en stigning på 3,9 % i biltrafikken.

Til sammenligning viser Vejdirektoratets nationale trafikindeks en generel trafikvækst i Danmark. Indekset viser at biltrafikken i 2017 steg med 1,7 % i forhold til 2016. Det er fortsat motorvejsnettet, der har de største trafikstigninger. I hele 2017 var der en vækst på motorvejene på 4,1 %. På øvrige statsveje var der en minimal vækst på 0,1 %, mens Kommunevejene havde en vækst på 0,7 % sammenlignet med hele 2016.

Trafik med formål i Albertslund

På lokaltrafikken, som er trafik der både har udgangspunkt og mål i Albertslund Kommune er der i perioden fra 2016 til 2017 konstateret en stigning i antallet af køretøjer på 0,8 % Albertslunderne har altså kørt flere korte ture i 2017 end de gjorde i 2017. Oplandstrafikken som består af trafik som enten har udgangspunkt eller mål i Albertslund viser desuden en stigning på 5,8 %

 

Gennemkørende trafik kan mærkes i statistikken 

Ligesom sidste års Grønt Regnskab for 2016 viste en stigning i transittrafikken, som er den gennemkørende trafik og som hverken har mål eller udgangspunkt i Albertslund, er der fra 2016-2017 registreret en vækst i antallet af køretøjer på 3,5% Det er igen Motorring 4 som er en markant årsag til stigningen i transittrafikken. Hvor transittrafikken som måles på Roskildevej i perioden 2015-2016 var stort set uændret, set der i perioden 2016-2017 en stigning på 8,5%


 Kollektiv trafik og cyklisme

I perioden 2016 til 2017 er der sket et generelt fald i brugerne af den kollektive trafik - både antalet af passagerer i busser og S-tog er faldet. En positiv udvikling har dog vist sig i form af flere cyklede kilometer. Cykelstierne i Albertslund har igen lagt asfalt til en stigning i cykelede km, en udvikling som har været positiv i årene mellem 2014-2017. I perioden 2017 er der målet en stigning i antal cyklede km på 2,6 %, hvilket svarer til 700.000km. 

Det er fortsat ikke lykkes at reducere biltrafikken idet der er registreret en stigning i antal kørte km i kommunen på 3,9% i perioden 2016-2017. Udviklingen er ikke overraskende idet bilejerskabet på nationalt plan er stadigt stigende og samtidig ses et behov for en voksende mobilitet som medfører mere trafik.