Transport i Albertslund

 

 

Øget trafik i 2016 

Biltrafikken som er målt på antallet af talte køretøjer i Albertslund er steget med 3% fra 2015-2016. Her ligger vi i Albertslund en smule over det nationale gennemsnit, som ifølge Vejdirektoratet har vist en stigning på 2,7% i samme periode.

 

Trafik med formål i Albertslund

På lokaltrafikken, som er trafik der både har udgangspunkt og mål i Albertslund Kommune er der i perioden fra 2015 til 2016 konstateret en stigning i antallet af køretøjer på 3,5 % Albertslunderne har altså kørt flere korte ture i 2016 end de gjorde i 2015. Oplandstrafikken som består af trafik som enten har udgangspunkt eller mål i Albertslund viser til gengæld et mindre fald på 1,3%

 

Gennemkørende trafik kan mærkes i statistikken 

Ligesom sidste års Grønt Regnskab for 2015 viste en stigning i transittrafikken, som er den gennemkørende trafik og som hverken har mål eller udgangspunkt i Albertslund, er der fra 2015-2016 registreret en stigning i antallet af køretøjer på 5,9% Det er igen Motorring 4 som er årsagen til stigningen i transittrafikken. Udviklingen på Motorring 4 følger dog den generelle tendens som er at trafikken stiger markant på motorvejsnettet. Transittrafikken som måles på Roskildevej er til gengæld stort set uændret i perioden fra 2015-2016. 


 Kollektiv trafik og cyklisme

Både brugen af den kollektive trafik og cykeltrafikken er steget i perioden 2015-2016. I cykeltrafikken er der registreret en vækst på 5% mens der i brugen af kollektiv trafik er sket en vækst på 2,4% I perioden 2010-2016 er der sammenlagt sket en vækst i den kollektive transport med en stigning på 10,2% Dette tal er udregnet på baggrund af antal påstigere både på bus og S-tog. I samme periode er cykeltrafikken steget med hele 25,4%.

Det er fortsat ikke lykkes at reducere biltrafikken idet der er registreret en stigning i antal kørte km i kommunen på 3,9% i perioden 2015-2016. Ses på udviklingen fra 2010-2016 ses der en stigning på hele 30% Udviklingen er ikke overraskende idet bilejerskabet på nationalt plan er stadigt stigende og samtidig ses et behov for en voksende mobilitet som medfører mere trafik.