Vaske- og plejemidler

Indkøb af rengøringsmidler består af to opgørelser. En opgørelse over de indkøbte mængder og en opgørelse over hvor mange af de indkøbte produkter, der er miljømærkede.

Stigning i miljømærkede produkter skyldes ændret opgørelse

Den markante stigning i andelen af svanemærkede vaske- og plejemidler som vist i figuren herunder, skyldes primært et fravalg af opgørelsen af desinfikationsservietter. Fravalget skyldes at leverandøren ikke opgør servietterne på samme måde som tidligere og opgørelsen derfor ikke kan sammenlignes over år, og dels at opgørelsen har taget desinfikationsservietter med men ikke plejeservietter, hvilket virker som en uhensigtsmæssigt skelnen. Desinfikationsmidler miljømærkes idag ikke, og at udelade desinfikationsservietter medfører derfor en stigning i andelen af miljømærkede produkter. Andre desifikationsmidler end servietter indgår som sædvanligt i opgørelsen. 

Opgørelsen forholder sig fra 2016 kun til vaske- og plejemidler i flydende og fast form og som tabletter. 

Kommunen køber så vidt muligt miljøvenligt
Albertslund Kommune har en overordnet politik om at indkøbe miljøvenlige produkter, men ingen konkrete mål for, hvor mange rengøringsprodukter, der skal være miljømærkede. Det forventes, at der med den nye indkøbspolitik i 2017 sættes konkrete mål for andelen af miljøvenlige produkter. 


 

Stigende indkøb de seneste år
Indkøb af vaske- og plejemidler hos kommunens leverandør er faldet  med ca. 37 % fra 2015 til 2016. Det skal ses i lyset af, at der blev indkøbt usædvanligt mange vaske- og plejemidler ind i 2015 , hvorfor niveauet i år minder mere om de foregående år.

 

Vaske- og plejemidler
Her skal være grafer. Skriv ikke her!

 

Sådan beregnes tallene for indkøb
Tallene for indkøb af rengøringsmidler til det grønne regnskab opgøres af kommunens leverandør på området, og analyseres efterfølgende af kommunen.

Fra 2011 til 2013 viser tallene en stigning i indkøbet af rengøringsmidler. Denne skyldes hovedsageligt, at flere overgik til at benytte den centrale indkøbsaftale. Dermed blev indkøbene også registreret og indberettet.