Vaske- og plejemidler

 

Indkøb af rengøringsmidler består af to opgørelser. En opgørelse over de indkøbte mængder og en opgørelse over, hvor mange af de indkøbte produkter, der er miljømærkede.

Stigning i miljømærkede produkter

Andelen af miljømærkede rengøringsmidler er steget fra 50 % i 2016 til 55 % i 2017.

Den markante stigning i andelen af svanemærkede vaske- og plejemidler fra 2015 til 2016 som vist i figuren herunder, skyldes primært et fravalg af opgørelsen af desinfikationsservietter. Fravalget skyldes, at leverandøren ikke opgør servietterne på samme måde som tidligere og opgørelsen derfor ikke kan sammenlignes over år, og dels at opgørelsen har taget desinfikationsservietter med, men ikke plejeservietter, hvilket virker som en uhensigtsmæssigt skelnen. Desinfikationsmidler miljømærkes idag ikke, og at udelade desinfikationsservietter medfører derfor en stigning i andelen af miljømærkede produkter. Andre desinfikationsmidler end servietter indgår som sædvanligt i opgørelsen. 

Opgørelsen forholder sig fra 2016 kun til vaske- og plejemidler i flydende og fast form og som tabletter. 

Kommunen køber så vidt muligt miljøvenligt
Albertslund Kommune har en overordnet politik om at indkøbe miljøvenlige produkter, og har med den nye indkøbspolitik for 2018-2020 sat et konkret og ambitiøst mål om, at 65 % af kommunens indkøb skal være miljømærkede. 


 

Indkøb er ikke altid lig med forbrug

Der kan i praksis gå lang tid fra rengøringsprodukter bliver indkøbt til de bliver brugt. Derfor er de årlige indkøbte mængder ikke nødvendigvis lig med det årlige forbrug. Forholdet kan forklare udsving fra år til år, og for at kunne sige noget mere præcist om kommunens forbrug skal man se på udviklingen i indkøb over flere år.

 

Vaske- og plejemidler
Her skal være grafer. Skriv ikke her!

 

Sådan beregnes tallene for indkøb
Tallene for indkøb af rengøringsmidler til det grønne regnskab opgøres af kommunens leverandør på området, og analyseres efterfølgende af kommunen.

Fra 2011 til 2013 viser tallene en stigning i indkøbet af rengøringsmidler. Denne skyldes hovedsageligt, at flere overgik til at benytte den centrale indkøbsaftale. Dermed blev indkøbene også registreret og indberettet.