Samlet energiforbrug og CO₂

 

Det samlede varmeforbrug faldt i 2017

I 2017 faldt det samlede varmeforbrug. Vi har endnu kun det målte fjernvarmeforbrug som faldt med 5.969 MWh, fra 235.108 MWh i 2016 til 229.139 MWh i 2017.

Eldata ikke tilgængelige for 2016 og 2017

Vanskelighederne med at indsamle eldata stammer fra ændringer i forbindelse med det frie valg af elleverandør, som betyder, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af den nye EU persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er Energinet.dk forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Derudover mangler Energinet en løsning på, hvordan de kan trække eldata ud på adresseniveau. Forvaltningen har derfor pt. kun adgang til eldata fra de kommunale institutioner. 

Der er CO2-tal for 2016 og 2017 for vores el-og varmeforbrug

For at beregne CO2-tal for Albertslunds samlede el- og varmeforbrug skønner vi elforbruget i 2016 og 2017 til at være tilsvarende 2015-forbruget. Det giver nogle usikkerheder, men kan give os et hint om, hvilken vej det går med CO2-udledningen for nøglesektorerne.

I 2016 ses en lille stigning i CO2-udledningen, hvilket hovedsageligt skyldes, at 2016 var et vindfattigt år og der derfor blev brugt mere kul i produktionen. 2017 var derimod et rekordår for vindkraften, hvilket slår tydeligt igennem i CO2-udledningen.

CO2-udledningen fra vores varmeforbrug er fortsat faldende. Det skyldes hovedsageligt, at udledningen fra fjernvarmen per kWh er faldet pga. omlægningen til biomasse på Avedøre.


 

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 og 2017 endnu. Vi har derfor ikke et samlet CO2-regnskab for disse år, dog beregner vi CO2-udledningen for el- og varmeforbruget, herunder fjernvarme, naturgas og olie manuelt. Så snart data foreligger, opdaterer vi resten af CO2-regnskabet.