Samlet energiforbrug og CO₂

 

Det samlede energiforbrug steg lidt i 2015
I 2015 steg det samlede forbrug af varme og el med 1,6 %. Det svarer til en stigning på 5.868 MWh, fra 374.115 MWh i 2014 til 379.983 MWh i 2015.

Det er især energiforbruget, der kan mærkes på CO₂ udledningen. Ca. 69 % af det samlede energiforbrug anvendes til varme. Når varmeforbruget omregnes til CO₂, udgør det dog kun 54 %. Her udgør forbruget af el 46 % af den samlede CO₂ udledning. CO₂'en fra el er faldet markant på grund af at den er baseret på rekordmeget vedvarende energi i 2015. Det er første gang varmen samlet set udleder mere CO₂ end el.

Elforbruget markerer sig i CO₂ regnskabet
Forskellen skyldes, at emissionsfaktoren for el er større end for fjernvarme. Men siden 2006 er CO₂ udledningen fra el faldet til mindre end en tredjedel.

CO₂-udledningen fra fjernvarmen falder også. Siden 2006 er CO₂-udledningen fra fjernvarme faldet med 29 %. Og den vil falde yderligere, dels pga. omlægningen til biomasse på Avedøre, dels i takt med at vi får sorteret plasten ud af affaldet. Og endelig også, når bygningsmassen moderniseres.