Elforbrug i Albertslund

 

Eldata ikke tilgængelige for 2016

Det frie valg af elleverandør har betydet, at eldata ikke længere kan indhentes direkte fra forsyningsselskaberne, men skal hentes hos Energinet.dk. På grund af en ny EU persondataforordning, der forventes at træde i kraft i foråret 2018, er Energinet.dk imidlertid forbeholden overfor at udlevere data, der kan kompromittere borgernes rettigheder. Det undersøges pt. hvordan data for boligområder i Albertslund kan udleveres uden fare for at komme på kant med persondataforordningen. Forvaltningen har derfor pt. kun eldata fra de kommunale institutioner.

 

Herunder konklusionerne fra 2015: 

Det samlede elforbrug faldt (igen) i 2015
I 2015 faldt det samlede elforbrug med 1,2 %. Det svarer til et fald på 1.462 MWh, fra 122.390 MWh i 2014 til 120.928 MWh i 2015. I tallet er medtaget el til offentlig transport.

Erhvervslivet står for den største andel
Erhvervslivets elforbrug udgør mere en 50 % af det samlede elforbrug i kommunen. Der er et lille fald fra 2014 til 2015 på under 1 %.

De største fald er blandt de statslige institutioner og i elforbruget til S-togsdrift. De øvrige sektorers elforbrug er stort set uændrede. Bemærkning til figuren
Kategorien "kommune" dækker både elforbruget i de kommunale institutioner og til vej- og stibelysningen.
 
Læs mere