CO2 regnskab

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

Den samlede CO2 udledning faldt i 2015 
I 2015 faldt den samlede CO2 udledning med 5 %. Det svarer til et fald på 7.283 tons fra 141.700 tons CO2 i 2014 til 134.417 tons CO2 i 2015.

Vi nåede målet to år før tid
Med det gode resultat fra 2014 og 2015 er vi faktisk oppe på en samlet reduktion på 35,5 % siden 2006. Vores mål var 25 % i 2015, så vi nåede altså et godt stykke over før tid. På langt sigt at kommunens mål at få reduceret CO2-udledninger til 70.000 tons. 

Grøn elektricitet har båret udviklingen
Den positive udvikling skyldes hovedsageligt, at elproduktionen er blevet grønnere. Det vil sige, at CO2 belastningen er faldet markant for hver kWh el, der er forbrugt. De rekordvarme temperaturer i 2014 og relativt høje temperaturer i 2015 har også betydet mindre energiforbrug.

De store bidragsydere
I 2015 står transporten og erhvervslivet for henholdsvis 50 % og 22,5 % af den samlede CO2 udledning i Albertslund. De er dermed de største bidragsydere i kommunens COregnskab. Kaster vi et blik på udviklingen siden 2006, er udledningen af CO2 faldet på alle områder bortset fra transport.


 

Bemærkning til figuren
Figuren med byrdefordelingen fortæller, hvor meget de fem poster skal bidrage til kommunens samlede CO2 reduktion. Målene er sat ud fra, hvor meget CO2 de enkelte sektorer udledte i 2006, og hvor meget man forventer, at de realistisk kan reduceres.

En ambitiøs plan
Vil du vide mere om, hvad vi gør i Albertslund Kommune for at nå vores CO2 mål? Så kast et blik på vores klimaplan. Her kan du blandt andet læse, hvorfor det er så vigtigt, at vi gør en indsats nu. Du kan også læse om, hvordan vi har arbejdet for at nå vores mål.