CO2 fra Transport

 Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

COudledningen fra transporten steg i 2015
I 2015 steg COudledningen fra transport med 4,3 %. Det svarer til en stigning på ca. 2.747 tons CO2, fra 64.322 i 2014 til 67.069 tons COi 2015.

Flere køretøjer i kommunen
COudledningen fra vejtrafikken alene steg fra 2014 til 2015 med 5,8 %. Trafikken af både varebiler, lastbiler, busser og især personbiler er steget. Det skyldes sandsynligvis, at udvidelsen af motorring 4 fra to til tre spor er gennemført.

Mindre COfra togtrafik
COudledningen fra tog, som dog udgør en mindre del af den samlede transport, er steget med 4,7 % .

Antallet af tog, der passerer igennem kommunen er steget, og stigningen skyldes flere gennemkørende tog i gennem Albertslund Kommune. Flytransporten er stort set uændret.


 

Ønske om at nedbringe biltrafikken
Albertslund Kommune er indrettet med et et omfattende stisystem, som giver cyklisterne gode og sikre forhold. Kommunen gennemfører også en bred vifte af tiltag for at øge cyklismen, og der kommer også år for år flere cyklister i byen.

Desværre er det endnu ikke noget, der slår igennem som mindre personbilstrafik.

Klimaplanens mål
Ifølge Albertslunds klimaplan skal  COudledningen fra transport reduceres med ca.12 %. Det svarer til 8.229 tons CO2, fra 65.229 i 2006 til 57.000 i 2015.

I perioden 2006-2015 er COudledningen steget med 1.840 tons, svarende til en stigning på 2,8 %.