CO2 fra Kommune

 

Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

CO2 Udledningen faldt i 2015
I 2015 faldt CO2 udledningen fra de offentlige bygninger med 18,6 %. Det svarer til et fald på 2.060 tons, fra 11.078 i 2014 til 9.018 i 2015.

Højere elforbrug, lavere fjernvarmeforbrug
Elforbruget i de kommunale og statslige bygninger er faldet i 2015, sammenlignet med 2014. Fjernvarmeforbruget i de kommunale og statslige bygninger er i 2015 steget med 4,6 %. 

Naturgasforbruget er faldet med ca. 7 %, og olieforbruget er uændret.

Fjernvarmeforbruget har den største indflydelse på det samlede billede.


 

Klimaplanens mål
Ifølge Albertslunds klimaplan skal sektoren "kommune" reducere sin CO2 udledning med 26,3 % i 2015 i forhold til 2006. Det svarer til et fald på 5198 tons CO2, fra 19.698 i 2006 til 14.500 i 2015.

I forhold til referenceåret 2006 er CO2 udledningen fra kommunen i 2015 faldet med 10.680 tons, svarende til 44 % og målet er derfor indfriet i 2015.