CO2 fra boliger

 Energistyrelsen er ikke klar med CO2 data for 2016

Vi har tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Regnskab benyttet Energistyrelsens CO2-beregner. Energistyrelsen har længe arbejdet på en opdateret version af CO2-beregneren, der også lever op til internationale standarder. Det nye Energi- og CO2 regnskab er klar, men rummer ikke data for 2016 endnu. Så snart data foreligger, opdaterer vi regnskabet. 

Herunder konklusioner fra 2015:

CO2 udledningen faldt i 2015 
I 2015 faldt CO2 udledningen fra boligerne med 7,6 %. Det svarer til et fald på 1.895 tons, fra 24.984 tons i 2014 til 23.089 tons i 2015.

Fjernvarme- og naturgasforbruget er steget med sammenlagt 3 %, og elforbruget er steget marginalt.

Når CO2 udledningen igen er faldet meget, så skyldes det, at produktionen af såvel el som fjernvarme var forbundet med en mindre CO2 belastning i 2015 end i 2014.


 

Klimaplanens mål
Ifølge Albertslunds klimaplan skal CO2 udledningen fra boliger reduceres med 41 % i 2015 i forhold til 2006. Det svarer til et fald på 18.033 tons CO2, fra 44.033 i 2006 til 26.000 tons i 2015.

I forhold til referenceåret 2006 er CO2 udledningen fra boliger reduceret med hele 20.944 tons i 2015, svarende til 48 %. Reduktionen skyldes især, at boligernes elforbrug i perioden er faldet, samtidig med at emissionsfaktoren for el er faldet markant. Det samme gør sig dog gældende for fjernvarmen, omend i mindre omfang. 

CO2 udledningen fra forbrug af olie er også reduceret, hvilket vurderes at skyldes opdaterede BBR-oplysninger fra 2012.